Aktualności

& zapytania ofertowe

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w dniu 27.10.2021 roku, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Etap II inwestycyjny – konkurs ogólny

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu pn: „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w celu wdrożenia do produkcji nowego wyrobu w ramach otrzymanych wyników prac B+R”.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających wdrożenie otrzymanych wyników prac B+R, dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie produkcji i sprzedaży nowego wyrobu-elektronicznego konwertera wspomagającego i wspierającego system sprzedaży internetowej e-commerce – IPH opracowanego w ramach I Etapu Bonu na Innowację.

Rezultatem projektu będzie własna produkcja i sprzedaż produktu.

Rezultaty: zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, uruchomienie stanowisk produkcyjnych, wdrożenie do sprzedaży produktu wytwarzanego we własnym zakładzie.

Korzyści: wzrost przychodów, konkurencyjności, budowanie własnej marki.

Wartość projektu: 865 735.50 PLN.

Dofinansowanie z  Funduszy Europejskich: 492 695.00 PLN.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 

Etap I usługowy – konkurs ogólny

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu Zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu: IPH-MAGROB. Zastosowanie: transport produktów w magazynach. Celem realizacji projektu jest opracowanie nowego produktu w ramach prac B+R, wdrożenie innowacji produktowej w postaci urządzenia do transportu produktów w magazynach, które ma eliminować błędy występujące podczas transportowania i pakowania produktów.

Wartość projektu: 466 323,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 336 536,25 zł

DOTYCZY:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020/BON/ETAP I

na zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu:

Nazwa robocza urządzenia: IPH-MAGROB

Zakup planowany jest w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

W związku z prowadzonym w okresie od 16.09.2020 do 24.09.2020 informujemy o wyborze wykonawcy:

Nazwa i adres wybranego wykonawcy: Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A. Ul. Wojciechowska 31, 20-704 Lublin

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym  na zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu.
Zakup planowany jest w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

W związku z planowym ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” zapraszamy do udziału z postępowaniu ofertowym. Szczegółowy zakres oraz wzory dokumentów w złącznikach. W przypadku pytań dotyczących przedmiotu i zakresu przedmiotu zamówienia proszę o kontakt:

Adres mailowy: d.wisniowski@dwsport.pl
Telefon: 696 182 332

Osoby do kontaktu w godz. 8.00 – 16.00
Dariusz Wiśniowski – Właściciel

Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

na realizację i dostawę:

– 1 zakup środków trwałych

– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

W związku z realizacją projektu Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP zapraszamy do udziału w postepowaniu ofertowym. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Więcej szczegółów w załącznikach.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
Dariusz Wiśniowski
Tel. 696182332
e-mail: d.wisniowski@dwsport.pl

Załączniki: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 17.10.2019 r.: .pdf .doc

WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postepowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA na realizację:
– 1 zakup środków trwałych
– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

na potrzeby realizacji projektu pn.: Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Blixet Sp. zo.o.
Ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec
data wpływu oferty: 25.10.2019
wadium: tak
łączna cena: 440 000,00 zł netto
gwarancja: 24 miesiące
wsparcie techniczne: 8h/5dn 

Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

na realizację i dostawę:

– 1 zakup środków trwałych

– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

W związku z realizacją projektu Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP zapraszamy do udziału w postepowaniu ofertowym. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Więcej szczegółów w załącznikach.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
Dariusz Wiśniowski
Tel. 696182332
e-mail: d.wisniowski@dwsport.pl

Załączniki: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 17.10.2019 r.: .pdf .doc


WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postepowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA na realizację:
– 1 zakup środków trwałych
– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

na potrzeby realizacji projektu pn.: Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Blixet Sp. zo.o.
Ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec
data wpływu oferty: 25.10.2019
wadium: tak
łączna cena: 440 000,00 zł netto
gwarancja: 24 miesiące
wsparcie techniczne: 8h/5dn

Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

na realizację i dostawę:

– 1 zakup środków trwałych

– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

W związku z realizacją projektu Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP zapraszamy do udziału w postepowaniu ofertowym. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Więcej szczegółów w załącznikach.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
Dariusz Wiśniowski
Tel. 696182332
e-mail: d.wisniowski@dwsport.pl

Załączniki: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 17.10.2019 r.: .pdf .doc


WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postepowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA na realizację:
– 1 zakup środków trwałych
– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

na potrzeby realizacji projektu pn.: Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Blixet Sp. zo.o.
Ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec
data wpływu oferty: 25.10.2019
wadium: tak
łączna cena: 440 000,00 zł netto
gwarancja: 24 miesiące
wsparcie techniczne: 8h/5dn

Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

na realizację i dostawę:

– 1 zakup środków trwałych

– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

W związku z realizacją projektu Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP zapraszamy do udziału w postepowaniu ofertowym. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Więcej szczegółów w załącznikach.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
Dariusz Wiśniowski
Tel. 696182332
e-mail: d.wisniowski@dwsport.pl

Załączniki: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 17.10.2019 r.: .pdf .doc


WYNIK POSTĘPOWANIA

Informacja o wyniku postepowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA

W związku z zakończeniem postępowania ofertowego Nr 2019/IOB/INWESTYCJA na realizację:
– 1 zakup środków trwałych
– 2 zakup wartości niematerialnych i prawnych

na potrzeby realizacji projektu pn.: Realizacja usługi proinnowacyjnej w przedsiębiorstwie DWSport Dariusz Wiśniowski realizowanego w ramach w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Blixet Sp. zo.o.
Ul. Wojska Polskiego 8
41-208 Sosnowiec
data wpływu oferty: 25.10.2019
wadium: tak
łączna cena: 440 000,00 zł netto
gwarancja: 24 miesiące
wsparcie techniczne: 8h/5dn

1. Zamawiający:

DWSPORT Dariusz Wiśniowski
NIP 7952270035
REGON 180306794
ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach postępowania:
Dariusz Wiśniowski – właściciel
Tel.: 696 182 332
Email: Dariusz Wiśniowski d.wisniowski@dwsport.pl


2. Postępowanie:

2.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
2.2. Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.
2.3. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, konkurs nr 1/2018 r.


Dokumenty:

Zapytanie ofertowe: .pdf
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy: .pdf .doc
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy warunkowej: .pdf .doc


WYNIK POSTĘPOWANIA
Informacja o wyniku postępowania: .pdf ogłoszony dnia 22.05.2018 r.

Zamawiający poszukuje wykonawcy usługi proinnowacyjnej tj. usługi doradczej w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. Usługa realizowana będzie w ramach projektu, który współfinansowany będzie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Zamawiający
DWSPORT Dariusz Wiśniowski
NIP 7952270035
REGON 180306794
ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach postępowania:
Dariusz Wiśniowski – właściciel
Tel.: 696 182 332
Email: Dariusz Wiśniowski d.wisniowski@dwsport.pl

Dokumenty:

Zapytanie ofertowe: .pdf
Załącznik nr 1 – wzór oferty: .pdf .doc
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia : .pdf .doc


Treść ogłoszenia uległa zmianie w §8 zapytania: Miejsce i termin złożenia oferty

1. Oferty należy składać pod adresem: ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Od 17.04.2018r. do 27.04.2018r. do godz. 15:00.
Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu na adres wskazany powyżej.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następującymi elementami:
a) Nazwą i adresem Zamawiającego : Dwsport Dariusz Wiśniowski ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
b) Nazwą i adresem Wykonawcy
c) Adnotacją „ Nie otwierać do 27.04.2018r. do godziny 15.30.”

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.04.2018r. o godz. 15.30.
Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert powinny stawić się siedzibie przedsiębiorstwa nie później niż na 15 minut przed otwarciem.

Zapytanie ofertowe do dnia 27.04.2018 r. .pdf

WYNIK POSTĘPOWANIA
W zapytaniu ofertowym nr 1 z dnia 17.04.2018 r. nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert.

Dwsport Dariusz Wiśniowski zaprasza do złożenia oferty na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa DWSport Dariusz Wiśniowski

W związku z ubieganiem się przez firmę DWSport o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zamawiający
Nazwa: DWSport Dariusz Wiśniowski
Adres: ul. Stefana Rogozińskiego, nr 5 lok. 28, 37-700, poczta Przemyśl
Dane rejestrowe Numer NIP: 7952270035 Numer REGON: 180306794
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:
Dariusz Wiśniowski tel. kom: +48 696 182 332

Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Zapytanie ofertowe: .doc


WYNIK POSTĘPOWANIA
Informacja o wyniku postępowania: .pdf


ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1 Z DNIA 21.11.2017

Przedsiębiorstwo DWSPORT Dariusz Wiśniowski przygotowujące się do realizacji projektu pn.” Wykorzystanie proinnowacyjnej usługi IOB w przedsiębiorstwie Dwsport Dariusz Wiśniowski” zaprasza do składania ofert.

Zamawiający poszukuje wykonawcy usługi proinnowacyjnej tj. usługi doradczej w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. Usługa realizowana będzie w ramach projektu, który współfinansowany będzie ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP – objętych konkursem nr 1/2017.

Zamawiający
DWSPORT Dariusz Wiśniowski
NIP 7952270035
REGON 180306794
ul. Stefana Rogozińskiego 5/28, 37-700 Przemyśl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach postępowania:
Dariusz Wiśniowski – właściciel
Tel.: 696 182 332
Email: Dariusz Wiśniowski d.wisniowski@dwsport.pl
Zwany dalej Zamawiającym


Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Załącznik nr 1 – Formularz oferty: .pdf .doc
Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy: .pdf .doc


WYNIK POSTĘPOWANIA
Informacja o wyniku postępowania: .pdf ogłoszony dnia 29.11.2017 r.

wsport Dariusz Wiśniowski zaprasza do złożenia oferty na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa DWSport Dariusz Wiśniowski.

W związku z ubieganiem się przez firmę DWSport o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zamawiający
Nazwa: DWSport Dariusz Wiśniowski
Adres: ul. Stefana Rogozińskiego, nr 5, lok. 28, 37-700, poczta Przemyśl
Dane rejestrowe Numer NIP: 7952270035 Numer REGON: 180306794
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:
Dariusz Wiśniowski tel. kom: +48 696 182 332


Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Zapytanie ofertowe: .doc

WYNIK POSTĘPOWANIA
Informacja o wyniku postępowania: .pdf

wsport Dariusz Wiśniowski zaprasza do złożenia oferty na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa DWSport Dariusz Wiśniowski.

W związku z ubieganiem się przez firmę DWSport o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój zapraszamy do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie jednostki naukowej do składania ofert na realizację usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Zamawiający
Nazwa: DWSport Dariusz Wiśniowski
Adres: ul. Stefana Rogozińskiego, nr 5, lok. 28, 37-700, poczta Przemyśl
Dane rejestrowe Numer NIP: 7952270035 Numer REGON: 180306794
Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania:
Dariusz Wiśniowski tel. kom: +48 696 182 332


Dokumenty:
Zapytanie ofertowe: .pdf
Zapytanie ofertowe: .doc

WYNIK POSTĘPOWANIA
Informacja o wyniku postępowania: .pdf